aplikacja Matura google play app store

fizyka - Fizyka atomowa, jądrowa i kwantowa

przedmiot: fizyka rozszerzony

Liczba zadań: 10. Liczba pytań: 23.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 1.
Wykres przedstawia widmo promieniowania rentgenowskiego uzyskane z lampy rentgenowskiej. Pikom na wykresie odpowiadają przejścia elektronów pomiędzy poszczególnymi poziomami energetycznymi, co zaznaczono również na widmie liniowym atomu poniżej.

Źródło: http://ilf.if.pw.edu.p1/experiment/rentgen/page/2 [dostęp: 03.12.2014],
Zadanie 1.1.
Zaznacz na osi OX wykresu widmo promieniowania rentgenowskiego ten fragment widma, który powstaje wyłącznie w wyniku hamowania elektronów w obszarze pola elektrycznego.
Zadanie 1.2.
Oblicz długość fali emitowanej przez atom w czasie przejścia Kα1.
Zadanie 1.3.
Uzupełnij zdanie, wybierając odpowiednie słowa tak, aby uzyskać zdanie prawdziwe.

Promieniowanie charakterystyczne wykorzystuje się do badania składu pierwiastkowego badanego materiału w czasie analizy
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności