Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka, poziom podstawowy


Strona: 1 2 3
1. W pojemniku jest 10 kul, w tym b kul białych i 10 – b kul czarnych, gdzie b ≠ 5. Z tego pojemnika losujemy dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem. Wykaż, że prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy dwie kule tego samego koloru, jest większe od ½.
2. Wykonano pomiary wysokości czterech krzeseł i każde dwa rezultaty były różne. Adam zapisał wyniki w metrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σA. Bogdan zapisał te wyniki w centymetrach i odchylenie standardowe jego danych było równe σB. Wynika stąd, że
3. Dany jest zbiór A = {1,2,..., 2n,2n + 1}, gdzie n ≥ 1, złożony z 2n + 1 kolejnych liczb naturalnych. Wykaż, że liczba wszystkich par (a,b) takich, że a ∈ A , b ∈ A i a ≠ b oraz suma a + b jest nieparzysta, jest większa od liczby par, których suma jest parzysta.
4. Rzucono 100 razy sześcienną kostką do gry. Średnia arytmetyczna liczb oczek w pierwszych 40 rzutach była równa 3,75, a średnia arytmetyczna liczb oczek w kolejnych 60 rzutach była równa 4,25. Średnia arytmetyczna liczb oczek w 100 rzutach jest
5. Zestaw danych: x1,x2,x3,...,xn ma średnią arytmetyczną a i odchylenie standardowe s.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uczelnia Wyższa Roku 2016 - logo
miniatura Gala absolwenta 2016 - 01
Polityka Prywatności