zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia fizyczna - Pedosfera i biosfera


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Na fotografii, przedstawiającej profil glebowy wykonany na obszarze porośniętym lasem iglastym, zaznaczono strzałką wybrany poziom genetyczny gleby.
Źródło: http://oskary.nazwa.pl/kgl-propozycje/strona_kgl_ost/index.php. [dostęp: 12.01.2015].

Wyjaśnij, odnosząc się do procesów glebotwórczych, dlaczego zaznaczony na fotografii poziom genetyczny gleby charakteryzuje się jasną barwą.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Polityka Prywatności