zadania z geografii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna - Działalność gospodarcza na świecie


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Na mapach literami A–D oznaczono wybrane obszary hodowli bydła lub trzody chlewnej.


Na podstawie: http://www.szkolnictwo.pl/test,4,10457,7,Rolnictwo_na_świecie__produkcja_zwierzęca_ problemy_rolnictwa-[...] [dostęp: 10.01.2015].

Poniżej podano informacje o sposobach chowu zwierząt charakterystycznych dla trzech z zaznaczonych na mapach obszarów. Uzupełnij obszar hodowli z mapy.
1.1. Chów przydomowy charakteryzujący się bardzo małą towarowością produkcji.
1.2. Intensywny, wysokotowarowy chów, głównie o kierunku mlecznym.
1.3. Ekstensywny chów przy niewielkim nakładzie pracy i środków produkcji, nastawiony głównie na pozyskanie mięsa i skór.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura SGGW - studenci
Polityka Prywatności