aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania, cz. II (2023) z geografii

przedmiot: geografia

Liczba zadań: 13. Informator, formuła 2023.
Współzależności i procesy w systemie Ziemi − ruchy Ziemi, atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera, biosfera. Środowisko przyrodnicze Polski i jego związki z gospodarką.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zadanie 1. (0–2)
W tabeli wymieniono pięć obiektów (A−E) położonych w różnych miejscach na Ziemi. Przy każdym obiekcie zapisano prędkość liniową, z jaką porusza się w ruchu obrotowym Ziemi.

Obiekt

Prędkość liniowa w ruchu obrotowym (km/h)

A

1363

B

1518

C

624

D

835

E

1664

Zadanie 1.1.
Podaj literę, którą oznaczono obiekt położony na równoleżniku o szerokości geograficznej:
- największej
- najmniejszej
1 pkt – poprawne wskazanie obiektu położonego na największej szerokości geograficznej i obiektu położonego na najmniejszej szerokości geograficznej.
0 pkt – odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
Zadanie 1.2.
Wyjaśnij, dlaczego obiekty położone na różnych równoleżnikach poruszają się z różną prędkością liniową w ruchu obrotowym Ziemi.
.........................
.........................
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności