aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania, cz. I (2023) z geografii

przedmiot: geografia

Liczba zadań: 6. Informator, formuła 2023.
Interpretacja i przetwarzanie informacji o wybranym regionie Polski z wykorzystaniem map oraz innych materiałów źródłowych.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6
Zadania od 1. do 6. wykonaj, korzystając z mapy szczegółowej okolic Kazimierza Dolnego

Zadanie 1. (0–4)
Poniżej przedstawiono dwa źródła informacji. Numerem 1 oznaczono relief powierzchni topograficznej fragmentu obszaru przedstawionego w polach ABC3 mapy szczegółowej okolic Kazimierza Dolnego (s. 10), wykonany w wyniku lotniczego skanowania laserowego, a numerem 2 − zdjęcie satelitarne fragmentu centrum Kazimierza Dolnego, wykonane w barwach naturalnych.Na podstawie: www.geoportal.gov.pl


Na podstawie: www.geoportal.gov.pl
Zadanie 1.1.
Odszukaj na mapie szczegółowej (s. 10) wąwóz Korzeniowy Dół położony na wschód od Kazimierza Dolnego (C3) oraz niewielką dolinę położoną na wschód od Janowca (A3), przez którą przebiega droga gruntowa z Oblasów w kierunku Wisły. Oblicz skalę liczbową reliefu, jeżeli odległość między wylotem wąwozu Korzeniowy Dół a wylotem doliny wynosi na mapie szczegółowej 9,5 cm. Zapisz obliczenia. Skalę reliefu podaj z zaokrągleniem do tysięcy.

Zadanie 1.2.
Przedstaw przydatność źródeł informacji oznaczonych numerami 1 i 2 (s. 11) w planowaniu zagospodarowania przestrzennego.

Źródło 1:
.........................
.........................

Źródło 2:
.........................
.........................
Zadanie 1.3.
Zadanie wykonaj na podstawie mapy szczegółowej okolic Kazimierza Dolnego (s. 10), zdjęcia satelitarnego (s. 11) oraz poniższego planu.

Na planie literami A–C oznaczono obszary, na których wykonano wiele zdjęć opublikowanych w albumach wybranych fotografików (opracowanie S. Chmielewski). Intensywność kolorów świadczy o liczbie wykonanych fotografii.Na podstawie: S. Chmielewski, T. Chmielewski, M. Samulowska, Ocena potencjału inspiracji artystycznych Kazimierza Dolnego i jego otoczenia, [w:] „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” Nr 36/2017.

Podaj ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów oznaczonych literami A, B i C na powyższym planie, wynikające z uwarunkowań środowiska geograficznego. Wyjaśnij, na czym polega każde z ograniczeń.

Obszar A:
.........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................

Obszar B:
.........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................

Obszar C:
.........................

Wyjaśnienie:
.........................
.........................
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności