zadania z biologii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

zadania z biologii - Budowa chemiczna organizmów

dział: biologia


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Białka mają zróżnicowaną budowę, z czego wynika szeroki zakres pełnionych przez nie funkcji. Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny.

Na podstawie: http://biochemia.wp.ap.siedlce.pl/Biofizyka/Biofizyka_4.ppt [dostęp: 17.10.2014].

Na podstawie analizy rysunków i posiadanej wiedzy porównaj budowę cząsteczek oraz funkcje biologiczne hemoglobiny i mioglobiny.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura
Polityka Prywatności