dlamaturzysty.info

zadania z biologii - Budowa chemiczna organizmów

przedmiot: biologia

Liczba zadań: 10. Liczba pytań: 22.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 1.
Białka mają zróżnicowaną budowę, z czego wynika szeroki zakres pełnionych przez nie funkcji. Na rysunkach przedstawiono budowę cząsteczki hemoglobiny i mioglobiny.

Na podstawie: http://biochemia.wp.ap.siedlce.pl/Biofizyka/Biofizyka_4.ppt [dostęp: 17.10.2014].

Na podstawie analizy rysunków i posiadanej wiedzy porównaj budowę cząsteczek oraz funkcje biologiczne hemoglobiny i mioglobiny.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności