aplikacja Matura google play app store

zadania z biologii - Genetyka i biotechnologia

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Zadanie 2.
Poniżej zilustrowano mutację, która jest przyczyną mukowiscydozy – choroby genetycznej autosomalnej recesywnej, upośledzającej funkcjonowanie płuc, trzustki i innych narządów. Ocenia się, że w populacji europejskiej choruje 1 na 2500 osób.

ALLEL PRAWIDŁOWY

Numer kodonu
506
507
508
509
510
Łańcuch DNA
ATC
ATCTTT
GGT
GTT
Aminokwasy
Ile
Ile
Phe
Gly
Val

ALLEL ZMUTOWANY

Numer kodonu
506
507
508
509
510
Łańcuch DNA
ATC
AT-- - T
GGT
GTT
Aminokwasy
Ile
Ile

Gly
Val

Na podstawie: K.M. Charon, M. Świtoński, Genetyka zwierząt, Warszawa 2000, s. 121.
Zadanie 2.1.
Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową. Uzasadnij odpowiedź.
Zadanie 2.2.
Uzasadnij na podstawie podanej informacji, że kod genetyczny jest zdegenerowany.
Zadanie 2.3.
Podaj nazwę przedstawionego rodzaju mutacji genowej i określ skutek tej mutacji dla struktury I-rzędowej powstającego białka.
Zadanie 2.4.
Oblicz, korzystając z równań Hardy’ego-Weinberga, częstość występowania nosicieli allelu mukowiscydozy w populacji europejskiej.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności