dlamaturzysty.info

chemia - Struktura atomu – jądro i elektrony

przedmiot: chemia

18 zadań w 9 wiązkach.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zadanie 1.
Miedź tworzy kationy Cu+ oraz Cu2+ .
a) Określ, ile elektronów i z jakiej podpowłoki albo podpowłok oddaje atom miedzi, tworząc kation Cu2+ .
Dokończ poniższe zdanie, wpisując liczbę elektronów i symbol odpowiedniej podpowłoki lub podpowłok.


Tworzenie kationu Cu2+ oznacza oddanie przez atom miedzi
b) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując schemat klatkowy konfiguracji elektronów walencyjnych jonu Cu2+ w stanie podstawowym oraz wartości głównej liczby kwantowej n i pobocznej liczby kwantowej l dla niesparowanego elektronu w tym jonie.
Schemat klatkowy elektronów walencyjnych
Główna liczba kwantowa n
Poboczna liczba kwantowa lNastępna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności