PUM_220.jpg

zadania z chemii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

chemia - Struktura atomu – jądro i elektrony

dział: chemia


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Miedź tworzy kationy Cu+ oraz Cu2+ .
a) Określ, ile elektronów i z jakiej podpowłoki albo podpowłok oddaje atom miedzi, tworząc kation Cu2+ .
Dokończ poniższe zdanie, wpisując liczbę elektronów i symbol odpowiedniej podpowłoki lub podpowłok.


Tworzenie kationu Cu2+ oznacza oddanie przez atom miedzi
b) Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując schemat klatkowy konfiguracji elektronów walencyjnych jonu Cu2+ w stanie podstawowym oraz wartości głównej liczby kwantowej n i pobocznej liczby kwantowej l dla niesparowanego elektronu w tym jonie.
Schemat klatkowy elektronów walencyjnych
Główna liczba kwantowa n
Poboczna liczba kwantowa l
źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie 07
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności