PUM_220.jpg

zadania z chemii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

chemia - Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych

dział: chemia


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. W dwóch probówkach znajdowało się po 8 cm3 wodnego azotanu(V) srebra o stężeniu 0,1 mol · dm−3 . Do probówki I dodano taką objętość wodnego roztworu chlorku sodu, która zawierała 29,25 mg NaCl, a do probówki II dodano 3 cm3 wodnego roztworu chlorku glinu o stężeniu 0,2 mol · dm−3 . Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.
W obu probówkach zaszła reakcja chemiczna, którą można przedstawić za pomocą równania:

1.1. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzących w probówkach I i II.
1.2. Wykonaj odpowiednie obliczenia i oceń, czy w obu probówkach nastąpiło całkowite strącenie jonów Ag+ w postaci osadu.
1.3. Oblicz masę osadu AgCl wydzielonego w probówce I.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 02
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności