PUM_220.jpg

zadania z chemii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

chemia - Metale

dział: chemia


Strona: 1 2 3 4 5 6
1. Przeprowadzono dwa doświadczenia A i B, których celem było porównanie charakteru chemicznego tlenków chromu na II i III stopniu utlenienia: CrO i Cr2O3 . W probówce oznaczonej numerem I w doświadczeniu A i doświadczeniu B znajdował się ten sam tlenek chromu, podobnie w probówce oznaczonej numerem II w obu doświadczeniach umieszczono drugi (taki sam w doświadczeniu A i B) tlenek chromu. W doświadczeniu A stwierdzono objawy reakcji tylko w probówce II, w doświadczeniu B – w obu probówkach zaobserwowano objawy reakcji.
a) Uzupełnij rysunek, wybierając odpowiednie wzory tlenków chromu znajdujących się w probówce I i w probówce II w obu doświadczeniach.
doświadczenia A, próbówka I:
doświadczenia A, próbówka II:
doświadczenia B, próbówka I:
doświadczenia B, próbówka II:
b) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby były prawdziwe.
1. Tlenek chromu(II) wykazuje właściwości ,
reaguje z .
2. Tlenek chromu (III) wykazuje właściwości ,
reaguje z
c) Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w probówkach oznaczonych numerem II w doświadczeniu A oraz doświadczeniu B, wiedząc, że produktem jednej z nich jest związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej równej 4.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności