dlamaturzysty.info

chemia - Niemetale

przedmiot: chemia

13 zadań w 7 wiązkach.


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7
Zadanie 1.
Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem:
Zadanie 1.1.
Napisz, co zaobserwowano podczas przebiegu tego doświadczenia.
Zadanie 1.2.
Napisz w formie cząsteczkowej i w odpowiedniej kolejności dwa równania reakcji, które zachodzą podczas tego doświadczenia.
Zadanie 1.3.
Napisz wzory wszystkich jonów, które mogą być obecne w roztworze po zakończeniu doświadczenia.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności