dlamaturzysty.info

chemia - Kwasy karboksylowe

Zadanie: 1 2 3
Zadanie 2.
W celu zbadania właściwości kwasu metanowego przeprowadzono doświadczenie zilustrowane schematem:

Stwierdzono, że w probówce II wydzielił się bezbarwny gaz. Objawy reakcji zaobserwowano również w probówkach I i III.

Zadanie 2.1.
Napisz, co zaobserwowano podczas przebiegu tego doświadczenia w probówkach I i III.
Zadanie 2.2.
Napisz w formie cząsteczkowej, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równania reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia w probówkach II i III.
Zadanie 2.3.
Oceń, czy wykonanie w probówce I podobnej próby, w której zamiast kwasu metanowego użyjemy kwasu etanowego, doprowadzi do tego samego efektu. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2.4.
Gaz, który wydzielił się w probówce II spalono, a produkt spalania (substancję X) poddano identyfikacji.
Dokończ zdanie. Wybierz nazwę odczynnika oraz spostrzeżenia.
W celu identyfikacji substancji X wprowadzono ją do
i zaobserwowano .
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności