aplikacja Matura google play app store

fizyka - Termodynamika i własności materii

przedmiot: fizyka rozszerzony

Liczba zadań: 10. Liczba pytań: 19.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zadanie 1.
Stałą masę gazu poddano przemianom termodynamicznym 1 → 2 → 3, które przedstawiono na wykresie zależności ciśnienia gazu od jego objętości.
Zadanie 1.1.
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Wykresem prawidłowo przedstawiającym ten cykl przemian we współrzędnych zależności objętości od temperatury bezwzględnej jest wykres

Zadanie 1.2.
Uzasadnij poniższe stwierdzenia.
I. W trakcie przemiany 2 → 3 gaz nie wykonał pracy, ponieważ …………………………..
II. W przemianie 1 → 2 energia wewnętrzna gazu zmniejszyła się ponieważ ……………… .
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności