aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z fizyki

przedmiot: fizyka rozszerzony

Liczba zadań: 21. Liczba pytań: 36. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.
Uwaga: niektórych zadań nie było na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 3, 4, 16, 17. Natomiast w zadaniu 20 nastąpiła modyfikacja treści, aby było zgodne z wymaganiami.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Zadanie 1. (0–1)
Na platformie ciężarówki spoczywa skrzynia o masie 100 kg. Ciężarówka porusza się poziomo, ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem Screenshot_147.jpg .
Oceń prawdziwość poniższych zdań, przyjmując wartość przyspieszenia ziemskiego Screenshot_148.jpg .

Wartość siły nacisku, jaką skrzynia wywiera na podłoże przyczepy, jest równa ciężarowi skrzyni.
Wartość siły tarcia działającej między skrzynią a podłożem stanowi około jedną piątą wartości siły nacisku skrzyni na podłoże.
Skrzynia nie przesuwa się, ponieważ siła ciężkości działająca na skrzynię jest równoważona przez siłę sprężystości podłoża.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności