Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka, poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4
1. Zdarzenia losowe A,B,C zawarte w Ω są takie, że C⊂A, P(C)>0 i P(A'∩B)>0. Wykaż, że P(C|A)>P(C|A∪B).
2. Doświadczenie losowe polega na tym, że losujemy jednocześnie trzy liczby ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że wśród wylosowanych liczb będzie liczba 4, pod warunkiem, że suma wylosowanych liczb będzie parzysta. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

3. Cztery kule ponumerowano kolejnymi liczbami od 1 do 4. Ustawiamy te kule losowo w szereg i zapisujemy liczbę, której kolejnymi cyframi są numery na kulach. Prawdopodobieństwo, że zapisana liczba nie jest podzielna przez 4, jest równe

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura ZARZĄDZANIE
miniatura
Polityka Prywatności