dlamaturzysty.info

Przykładowe zadania z matematyki wraz z punktacją

Liczba zadań: 4. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podanych jest wiele przykładowych rozwiązań wraz z opisem sposobu przyznawania punktów i komentarzami.


Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 1. (0–3)
Dany jest ostrokątny trójkąt równoramienny ABC, w którym |AC| = |BC|. Na bokach, na zewnątrz trójkąta ABC, zbudowano kwadraty ABDE, BCFG i ACHJ. Wykaż, że pola trójkątów AHE i BEG są równe.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności