aplikacja Matura google play app store

Genetyka i ewolucja przykładowe zadania (informator 2023)

przedmiot: biologia

Liczba zadań: 7. Liczba pytań: 16. Podane są wskazówki i odpowiedzi.
Informator z biologii, CKE 26.08.2022. Formuła 2023.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7
Zadanie 1. (0–2)
Uzupełnij poniższe zdania tak, aby powstał poprawny opis zjawiska alternatywnego składania eksonów.
W wyniku alternatywnego składania eksonów może powstać mRNA.
Dzięki temu w organizmach eukariotycznych obserwuje się znacznie różnych białek w porównaniu z liczbą genów w genomie.
Ze względu na to, że ten proces nie zachodzi w organizmach prokariotycznych, gdy planuje się otrzymanie eukariotycznego białka w komórkach bakterii, należy przeprowadzić odwrotną mRNA,
która pozwala uzyskać gen pozbawiony .
2 pkt – za podkreślenie właściwych określeń w czterech nawiasach.
1 pkt – za podkreślenie właściwych określeń w trzech nawiasach.
0 pkt – za odpowiedź niespełniającą wymagań za 1 pkt albo za brak odpowiedzi.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności