PUM_220.jpg

zadania z chemii, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

chemia - Kinetyka i statyka chemiczna

dział: chemia


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Żelazo tworzy jony proste Fe2+ i Fe3+ . Jony te ulegają w roztworach wodnych hydratacji, przyłączając 4 lub 6 cząsteczek wody. Najbardziej pospolitymi kompleksami kationowymi żelaza są heksaakwakompleksy występujące między innymi w roztworach soli żelaza(II) i żelaza(III). Jony te wykazują słabe właściwości kwasowe:
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004, s. 934.
1.1. Określ, które jony – żelaza(II) czy żelaza(III) – wykazują słabsze właściwości kwasowe i uzasadnij swoją odpowiedź.
1.2. Dla przemiany oznaczonej numerem II napisz wzory kwasów i zasad, które zgodnie z teorią Brønsteda tworzą sprzężone pary.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UTH 19
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności