aplikacja Matura google play app store

język niemiecki rozszerzony - Wypowiedź pisemna

Umiejętność pisania sprawdzana jest za pomocą zadania otwartego, polegającego na napisaniu wypowiedzi w formie rozprawki bądź artykułu albo w formie listu formalnego. Trzeba napisać tekst o długości od 200 do 250 słów, który będzie zawierał wszystkie elementy określone w temacie.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3
Zadanie 1.
Wypowiedz się na poniższy temat. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

W czasopiśmie młodzieżowym toczy się dyskusja na temat promowania Polski za granicą. Według Ciebie przy promocji warto zwrócić uwagę na tradycyjne potrawy kuchni polskiej. Napisz artykuł, w którym przedstawisz zalety tej kuchni i zaproponujesz sposoby jej promowania.


Ogólne wskazówki – artykuł

• Zwróć uwagę, że temat artykułu jest skonstruowany według schematu. Najpierw przedstawiony jest problem lub zjawisko społeczne. Następnie podane są dwa elementy treści, które powinny się znaleźć w artykule, np. zrelacjonowanie przebiegu wydarzenia oraz przedstawienie opinii autora artykułu w poruszanej sprawie. Te dwa kluczowe elementy polecenia musisz szczegółowo omówić w swoim artykule.

• Artykuł, jak każda wypowiedź pisemna, ma określoną kompozycję. Istotnymi jego elementami są: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

• Pamiętaj o nadaniu artykułowi tytułu, który przyciągnie uwagę czytelnika. W treści artykułu może znaleźć się jakieś odwołanie do tytułu, aby jego użycie miało uzasadnienie.

• We wstępie musisz zachęcić czytelnika do przeczytania Twojego artykułu. Nie powtarzaj opisu sytuacji przedstawionej w temacie. Raczej, wprowadzając temat, przywołaj związaną z tematem anegdotę lub jakiś znany fakt czy cytat, zadaj prowokuj ące lub kontrowersyjne pytanie.

• W kolejnych akapitach rozwinięcia szczegółowo omów wskazane w temacie aspekty. Twoja argumentacja musi być pogłębiona, wieloaspektowa i poparta przykładami. Twoje argumenty powinny być konkretne, jasne i łatwe do odszukania. Używaj więc wyrażeń i zwrotów porządkuj ących tok Twojej wypowiedzi.

• W zakończeniu artykułu powinno znaleźć się podsumowanie Twoich argumentów. Nie powtarzaj treści zapisanych we wstępie. Dobrym rozwiązaniem jest podsumowanie nawiązujące do tytułu artykułu lub postawienie nowych pytań zmuszających czytelnika do dalszych rozważań.

• Pamiętaj, że napisany przez Ciebie tekst powinien stanowić spójną, klarowną całość. Oznacza to, że musisz zadbać o logikę wewnątrz zdań, ale też kolejne zdania powinny wynikać jedne z drugich, a akapity łączyć się za pomocą odpowiednich zwrotów. Jeżeli przedstawisz argumenty, poprzesz je przykładami, a nie zadbasz o logiczne i gramatyczne powiązania między poszczególnymi fragmentami swojej wypowiedzi, nie będzie to dobrze napisany artykuł, a jedynie zlepek przypadkowych myśli.

• Wyrażaj się precyzyjnie, wykorzystując słownictwo charakterystyczne dla poruszanego tematu. Nie używaj słów pospolitych i potocznych, takich jak: super, fajny, interesujący - liczą się do limitu słów, ale świadczą o ograniczonym zasobie słownictwa.

• Kiedy Twój tekst jest gotowy, przeczytaj go jeszcze raz. Sprawdź, czy jest logicznie uporządkowany, czy oba wskazane w temacie aspekty zostały rozwinięte i uzasadnione.

• Sprawdź, czy Twój tekst mieści się w limicie słów.

• Spróbuj zauważyć w swojej wypowiedzi błędy, które popełniłeś z powodu pośpiechu lub braku staranności, np. błędy interpunkcyjne lub ortograficzne. Wprowadź ewentualne poprawki.


Przykład poprawnego rozwiązania


WIE SCHMECKT POLEN? 

Podano tytuł.

Liebe geht durch den Magen. Diese alte Weisheit darf man bei der Werbung für Polen im Ausland nicht vergessen. Der potenzielle Tourist sollte erfahren, dass er in unserem Land nicht nur wunderschöne Sehenswürdigkeiten und unberührte Natur finden kann, sondern auch Speisen und Getränke bekommt, die jeden Feinschmecker zufriedenstellen können. 

Wprowadzenie jest zgodne z tematem i zachęcające do przeczytania artykułu. Rozpoczęcie od przysłowia jest oryginalne. 

Der kulinarische Ausflug nach Polen ist eine gute Gelegenheit, den Reichtum der polnischen Küche kennenzulernen. Die polnische Küche bietet sowohl herzhafte als auch süße Speisen, die am besten in der Welt schmecken. Sie werden aus frischen, oft ökologischen Produkten nach traditionellen altpolnischen Rezepten zubereitet. Die polnische Küche zeichnet sich durch eine regionale Vielfalt aus. In jeder Region schmecken Fleisch-und Wurstspezialitäten, Fischgerichte und Suppen anders, weil sie auf verschiedene Weisen und mit anderen Zutaten zubereitet werden. In keinem anderen Land kann man so viele leckere Suppen probieren, die oft im Brot serviert werden. Einmalig sind auch polnische Kuchen und Brote. 

Pierwszy element tematu, czyli przedstawienie zalet polskiej kuchni jest ujęty wieloaspektowo. W tekście czytamy o różnorodności dań w polskiej kuchni, o produktach oraz przepisach wykorzystywanych do przygotowania tych potraw, bogactwie kuchni regionalnych oraz o tych potrawach i wyrobach, które są dla polskiej kuchni szczególnie charakterystyczne. 

Wie kann man die Ausländer mit der polnischen Küche am besten bekannt machen? Man könnte zum Beispiel eine Aktion unter dem Motto „Woche der polnischen Küche” in ausländischen Supermärkten organisieren und polnische Produkte präsentieren. Die polnischen Restaurants sollten auch an verschiedenen Lebensmittelmessen und Weihnachtsmärkten teilnehmen und traditionelle polnische Speisen servieren. Außerdem könnten Kochbücher über die polnische Küche in Fremdsprachen herausgegeben und im Ausland verkauft werden. 

Drugi element tematu, czyli propozycje promowania polskiej kuchni, również został zrealizowany w sposób pogłębiony. W tekście zostały przedstawione trzy propozycje promocji: zorganizowanie tygodnia kuchni polskiej w supermarketach, uczestnictwo polskich restauracji w targach żywności oraz wydawanie książek kucharskich z polskimi przepisami w językach obcych i sprzedawanie ich za granicą. 

Meiner Meinung nach kann die Werbung für die polnische Küche dazu beitragen, dass man sich für eine Reise in unser Land entscheidet, um sich selbst zu überzeugen, wie Polen schmeckt. 

Zakończenie artykułu jest zgodne z tematem i treścią wypowiedzi.

Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności