fizyka - Pola

przedmiot: fizyka - poziom rozszerzony


Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zadanie 1.
Dwa równoległe bardzo długie przewody, przez którymi płyną prądy o natężeniach I1=5A i I2=10A, umieszczono w powietrzu w odległości d = 30 cm od siebie.
Zadanie 1.1.
Wybierz wykres, na którym poprawnie przedstawiono zależność B1(r) indukcji pola magnetycznego wytworzonego tylko przez przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu I1 w odległości r od tego przewodnika.
Zadanie 1.2.
Na wykresie przedstawiono zależność B1(r) i B2(r) wartości indukcji pól magnetycznych wytworzonych przez prądy w punkcie znajdującym się między przewodami, w odległości r od lewego przewodnika.
Uzupełnij zdania, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie stwierdzenia wybrane spośród wyrażeń w nawiasie.
(takie same, różne, zgodne, przeciwne, skierowane w górę rysunku, skierowane w dół rysunku, równe zeru, różne od zera)
Punkt przecięcia obu wykresów to punkt, w którym wartości wektorów indukcji pola magnetycznego pochodzącego od obu przewodników mają wartości.
Ponieważ wartości wektorów indukcji pola magnetycznego pochodzącego od obu przewodników mają w tym punkcie zwroty,
to wypadkowe pole magnetyczne jest .
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności