zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Pola

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. Dwa równoległe bardzo długie przewody, przez którymi płyną prądy o natężeniach I1=5A i I2, umieszczono w powietrzu w odległości d = 30 cm od siebie.
1.1. Wskaż, na którym wykresie poprawnie przedstawiono zależność B1(r) indukcji pola magnetycznego wytworzonego tylko przez przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu I1 w odległości r od tego przewodnika.
1.2. Na wykresie przedstawiono zależność B1(r) i B2(r) wartości indukcji pól magnetycznych wytworzonych przez prądy w punkcie znajdującym się między przewodami, w odległości r od lewego przewodnika.
Uzupełnij zdania, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie stwierdzenia wybrane spośród wyrażeń w nawiasie. (takie same, różne, zgodne, przeciwne, skierowane w górę rysunku, skierowane w dół rysunku, równe zeru, różne od zera)

Punkt przecięcia obu wykresów to punkt, w którym wartości wektorów indukcji pola magnetycznego pochodzącego od obu przewodników mają ……………….……… wartości. Ponieważ wartości wektorów indukcji pola magnetycznego pochodzącego od obu przewodników mają w tym punkcie ………….....................… zwroty, to wypadkowe pole magnetyczne jest …………………........... .
2. Dwa ładunki dodatnie o wartościach q1 = 2 µC i q2 = 4 µC znajdują się w odległości R = 2 m od siebie. Na prostej łączącej ładunki, pomiędzy nimi, ustawiono trzeci ładunek dodatni q3 , przy czym odległość ładunku q3 od q1 była zmieniana. W tabeli przedstawiono wartości siły wypadkowej działającej na ładunek q3 w zależności od odległości od ładunku q1 . Pod wpływem działających sił ładunki nie mogą się poruszać.

x (m)
Fw (N)
0,2 0,439
0,3 0,188
0,4 0,099
0,5 0,056
2.1. Narysuj opisany układ ładunków, gdy x = 0,2 m i zaznacz na nim siły działające na ładunek q3 . Następnie oblicz wartość tego ładunku.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura ZARZĄDZANIE
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności