aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z fizyki Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej

przedmiot: fizyka rozszerzony

Liczba zadań: 4. Informator, formuła od 2023.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 1. (0–4)
Impulsowe działanie siły
Na rysunku poniżej przedstawiono ruch ciała o masie 𝑚 = 0,5 kg w inercjalnym układzie odniesienia, we współrzędnych (𝑥, 𝑦).
Początkowo ciało poruszało się swobodnie ruchem jednostajnym z prędkością vk.png wzdłuż prostej 𝑘. W punkcie A4 na ciało zadziałała siła vl.png , przy czym czas jej działania był bardzo krótki i wynosił Δ𝜏 = 0,02 s. Gdy siła przestała działać, ciało poruszało się dalej ruchem jednostajnym z prędkością wzdłuż prostej 𝑙. Na wykresie toru narysowano i oznaczono położenia ciała w pierwszym etapie ruchu (A1–A4) i w drugim etapie ruchu (A4–A7). Czas ruchu wzdłuż każdego z odcinków: A1A2, A2A3, … , A6A7 był taki sam i wynosił Δ𝑡 = 1 s.


Przyjmij model zjawiska, w którym zakładamy, że siła vl.png była stała. Na rysunkach pominięto bardzo krótki paraboliczny fragment toru, gdy na ciało działała siła vl.png.
Zadanie 1.1.
Na którym diagramie prawidłowo przedstawiono kierunek i zwrot siłyf.png? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.
Zadanie 1.2.
Oblicz wartość siły  f.png.

Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności