aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z fizyki Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej

Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 3. (0–6)
Zderzenie ciał
Ciało A o masie 200 g poruszało się na poduszce powietrznej bez oporów ruchu i następnie zderzyło się z początkowo nieruchomym ciałem B. Po zderzeniu oba ciała dalej poruszały się bez oporów ruchu. Ruch ciał przed zderzeniem i po zderzeniu odbywał się w płaszczyźnie poziomej.
Opisany ruch fotografowano z góry, a zdjęcia nałożono na siebie i uzyskano poniższy diagram. Kolejne zdjęcia wykonywano w jednakowych odstępach czasu i oznaczono numerami 1–6. Położenia ciała A w chwilach 1–6 oznaczono A1–A6, analogiczne położenia ciała B oznaczono B1–B6. (Zapis na diagramie B1–B3 oznacza, że te położenia się pokrywały).

Przyjmij, że ruch przedstawiony na diagramie odbywa się w układzie inercjalnym w płaszczyźnie poziomej, na której narysowano układ współrzędnych (𝑥, 𝑦).

Zadanie 3.1.
Wykaż, że masa ciała B wynosi 250 g. Wykonaj niezbędne pomiary na diagramie, a następnie przeprowadź obliczenia.
Zadanie 3.2.
Ustal i zapisz, czy zderzenie było doskonale sprężyste. Powołaj się na odpowiednie prawa lub zależności fizyczne i wykonaj niezbędne obliczenia, uzasadniające twoje stwierdzenie.
Przyjmij do obliczeń masę ciała B równą 250 g.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności