aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z fizyki Grawitacja i elementy astronomii

przedmiot: fizyka rozszerzony

Liczba zadań: 5. Informator, formuła od 2023.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5
Zadanie 1. (0–4)
Wenus i Ziemia

Wenus i Ziemia obiegają Słońce po orbitach, które z dobrym przybliżeniem możemy uznać za kołowe. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie względne orbit obu planet z zachowaniem skali pomiędzy rozmiarami tych orbit. Przyjmij do obliczeń, że okres obiegu Ziemi dookoła Słońca wynosi 𝑇𝑍 = 1 rok, a każda z planet oddziałuje tylko ze Słońcem.

Niektóre dane liczbowe są zawarte w proporcjach geometrycznych na rysunku. W celu rozwiązania zadań 5.1.–5.3. wykonaj odpowiednie pomiary linijką – z dokładnością do 1 mm.

Zadanie 1.1.
Oblicz okres obiegu Wenus dookoła Słońca. Wynik podaj w latach ziemskich w zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących.
Zadanie 1.2.
Wartość prędkości liniowej Ziemi w ruchu orbitalnym względem Słońca wynosi ok. 30 km/s.
Oblicz wartość prędkości liniowej Wenus w ruchu orbitalnym względem Słońca.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności