Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Funkcje, poziom podstawowy


Strona: 1 2 3 4 5
1. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej, wiedząc, że zbiorem wartości tej funkcji jest przedział (-∞, 1> , a wartość -5 osiąga ona dla dwóch argumentów: 2 i 10.
2. Na rysunku są przedstawione fragmenty wykresów funkcji kwadratowych f i g. Funkcja f jest określona wzorem

a mniejsze z jej miejsc zerowych jest jednocześnie miejscem zerowym funkcji g. Wierzchołek W paraboli, która jest wykresem funkcji f, leży na


wykresie funkcji g, a wierzchołek Z paraboli będącej wykresem funkcji g leży na osi Oy układu współrzędnych. Wyznacz wzór funkcji g.
3. Różnica największej i najmniejszej wartości, jakie funkcja kwadratowa
przyjmuje w przedziale <-3,k> dla k > 0 jest równa 41/2. Oblicz k.
4. Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji f, a na rysunku 2. — wykres funkcji g.

Funkcja g jest określona wzorem
5. Wyznacz wartość największą funkcji

w przedziale <1,3>


źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności