Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne. Równania i nierówności, poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5 6
1. Dane jest równanie kwadratowe x² + kx + 2k – 3 = 0. gdzie k ∈ R. Dla jakich wartości parametru k to równanie ma dwa różne pierwiastki ujemne?
2. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez x – 2 jest równa 2. Oblicz resztę z dzielenia wielomianu W(x–1) przez x–3.
3. Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y takich, że |x| ≠ |y|, prawdziwa jest nierówność
4. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których pierwiastkami równania (x² – 1)(x² – m²) = 0 są cztery kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego.
5. Liczba log49 + log26 jest równa

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 06
miniatura
Polityka Prywatności