Zadania z matematyki, matura - wskazówki, odpowiedzi

Geometria, poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Trójkąt o boku a i kącie ostrym α , leżącym naprzeciw tego boku, jest wpisany w okrąg o promieniu R, zaś trójkąt o boku a + 1 i kącie ostrym α , leżącym naprzeciw tego boku, jest wpisany w okrąg o promieniu R + 1. Wyznacz miarę kąta α.
2. Trójkąt równoramienny ABC jest wpisany w okrąg o równaniu (x–5)² + (y+3)² = 5. Podstawą trójkąta ABC jest odcinek AB zawarty w prostej o równaniu x – y – 7 = 0. Oblicz pole trójkąta ABC . Rozważ wszystkie przypadki.
3. Dany jest trójkąt ABC o polu równym P. Odcinki IJ i GH, których końce leżą na bokach trójkąta, są równoległe do boku AB i przecinają wysokość CD w punktach E i F takich, że
Pole trapezu GHJI jest równe

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura zbiórka krwi w Akademii Morskiej w Gdyni
miniatura
Polityka Prywatności