dlamaturzysty.info

język angielski - zadania wielokrotnego wyboru na poziomie rozszerzonym - znajomość środków językowych

Zadanie: 1 2 3 4
Zadanie 3.
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.

A BRIEF HISTORY OF LOLLIPOPS
adapted from www.streetdirectory.com
Zadanie 3.1.
The first lollipops are thought invented during the Civil War. They were just hard candies on the tips of pencils for children to nibble on.
Zadanie 3.2.
In 1908, George Smith was the first to put lollipops on a stick to make them easier to eat! He actually named the treats his favourite racing horse, Lolly Pop!
Zadanie 3.3.
The first lollipop machine was invented by Racine Confectioners Machinery Company. It could make 40 lollipops per minute. However, some people this fact, claiming it was Samuel Born who automated the lollipop making process. He invented the machine which could automatically attach the stick to the candy.
Zadanie 3.4.
Over time, the process of lollipop making has evolved . Today it’s completely different. Machines can make 6,000 lollipops per minute! The look of the lollipops has also changed. Some spin, glow or even light up! Traditional or novel, the lollipop is still enjoyed by children worldwide!
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności