dlamaturzysty.info

zadania z WOS - Prawo

przedmiot: WOS

41 zadań.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Zadanie 1.
Orzeczenie sądowe [fragment]

Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt VIII K 335/12, Sąd Rejonowy (...) orzekł: I.  oskarżonego R. K. uznał za winnego tego, że w bliżej nieustalonym okresie (...) działając ze z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu wręczył M.W., pełniącemu funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (...), w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej korzyści majątkowej w 3 ratach w sumie w kwocie 24.000,00 złotych, w zamian za podpisanie protokołów odbioru robót polegających na wykonaniu modernizacji wału (...).


Źródło: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000003006_X_Ka_000350_2014_Uz_2014-0616_001 [dostęp: 30.12.2015].

Uzupełnij zdania – wpisz numer (A), nazwę właściwego sądu (B) i nazwę patologii życia publicznego (C).

A. W zamieszczonym tekście źródłowym przytoczono wyrok, który zapadł w sądzie ..................... instancji.
B. Środki odwoławcze od przytoczonego orzeczenia rozpatrzy ..................... .
C. Oskarżony został uznany za winnego popełnienia czynu, określanego jako ..................... .
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności