zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Zasady zachowania

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. Kulka o masie 2*m uderza centralnie z prędkością v w nieruchomą kulkę o masie m. Kulka uderzająca zmniejsza na skutek zderzenia swoją prędkość do 1/3 *v, ale nadal porusza się w tę samą stronę.
Wykaż, wykonując obliczenia i odwołując się do odpowiednich zasad zachowania, że zderzenie kulek było doskonale sprężyste.
2. Na poziomym torze ustawiono model pojazdu z silnikiem rakietowym (patrz rysunek). Masa całkowita pojazdu razem z rakietą wynosi M. Podczas pracy silnik rakietowy wyrzuca gazy spalinowe z prędkością o wartości v. Na początku pracy silnik wyrzuca k kilogramów spalin na sekundę. Zakładamy, że na początku ruchu pojazdu można zaniedbać siły oporu ruchu.
2.1. Udowodnij, że przyspieszenie pojazdu na początku ruchu można zapisać za pomocą wzoru:
gdzie: M – masa pojazdu razem z rakietą, v – wartość prędkości wylotowej spalin, k – masa spalin wyrzucanych przez silnik rakietowy w jednostce czasu.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności