zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Elementy astronomii

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5
1. Aby wyznaczyć odległość do ciała niebieskiego, możemy posłużyć się metodą paralaksy. Odległość ta wyznaczona jest tym dokładniej, im dokładniej zmierzony zostanie kąt paralaksy. Jego miara zależy m.in. od bazy obserwacji – jest to odległość między punktami z których prowadzimy obserwacje.
Uzupełnij zdania.
Do wyznaczania odległości bliskich ciał niebieskich, np. planet Układu Słonecznego, stosujemy metodę paralaksy .............................. . Aby wyznaczyć odległość do bliskich gwiazd naszej galaktyki, stosujemy metodę paralaksy .............................., w której maksymalną bazą obserwacji jest .............................. Ziemi.
2. Fobos, większy z dwóch księżyców Marsa, od dawna przyciąga uwagę naukowców. Jego pochodzenie do dziś pozostaje jednak zagadką. Od powierzchni Czerwonej Planety dzieli Fobosa zaledwie 6000 km. Odległość ta jest ponad 60 razy mniejsza od dystansu między Księżycem a Ziemią. Widok z powierzchni Fobosa musi być szczególnie spektakularny: tarcza Marsa zajmuje aż jedną czwartą nieboskłonu. Księżyc porusza się tak szybko, że obserwator na Marsie widziałby jego wschód po zachodniej stronie horyzontu, a już po 4 godzinach mógłby podziwiać zachód po stronie wschodniej. Fobos jest nieregularną bryłą o rozmiarach 27 × 22 × 18 km i małej gęstości (1,9 g/cm3)). Mała masa powoduje, że grawitacja na powierzchni jest kilka tysięcy razy słabsza niż na Ziemi. W rezultacie prędkość ucieczki z Fobosa wynosi ok. 11 m/s . Manewry lądowania i startu z powierzchni tego księżyca są więc stosunkowo łatwe do przeprowadzenia. Niska grawitacja satelity i bliskość Marsa powodują, że Fobos jest niezwykle atrakcyjnym celem dla zautomatyzowanych misji kosmicznych. Powierzchnia Fobosa należy do najciemniejszych w Układzie Słonecznym, co jest spowodowane obecnością m.in. chondrytów węglistych. Pobranie próbki gruntu będzie wtedy możliwe za pomocą instrumentu CHOMIK zbudowanego w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Pod względem składu chemicznego Fobos przypomina słabo poznane obiekty z obrzeży Układu Słonecznego, tworzące za orbitą Neptuna pas Kuipera. Fobos może więc być pierwotnym obiektem przechwyconym przez Marsa. Kształt orbity księżyca i symulacje komputerowe wskazują jednak, że wychwyt i ukołowienie orbity wymagałyby udziału trzeciego ciała niebieskiego. Warunek ten czyni hipotezę o przechwyceniu znacznie mniej prawdopodobną. Według konkurencyjnej hipotezy Fobos uformował się w pobliżu Marsa z materii kosmicznej. Innym źródłem tej materii mógł być sam Mars, a dokładniej odłamki wyrzucone z Czerwonej Planety podczas zderzenia z jakimś dużym obiektem. W obu przypadkach Fobos należałby do drugiej generacji ciał Układu Słonecznego. Pomiary przeprowadzone przez instrument CHOMIK oraz analiza pobranej za jego pomocą próbki pozwolą ustalić, jakiego typu związki zachodzą między Fobosem a Marsem, pomogą także rozwikłać zagadkę pochodzenia księżyca.
Na podstawie http://press.cbk.waw.pl/11/CBK111109/CBK111109d%20-%20CHOMIK%20-%20Fobos%20- %20zagadkowy%20ksi%C4%99%C5%BCyc%20Marsa.pdf; http://press.cbk.waw.pl/11/CBK111109/CBK111109e%20-%20CHOMIK%20- %20Przebieg%20misji%20Fobos-Grunt.pdf [dostęp: 03.10.2014].
2.1. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Z powierzchni Fobosa można obserwować całkowite zaćmienie Słońca przez Marsa.
2.2. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Zbyt duża siła nacisku podczas pobierania próbek gruntu z powierzchni Fobosa mogłaby spowodować oderwanie się sondy od tego księżyca.
2.3. Oceń poprawność zdania. Wybierz Prawda lub Fałsz.
Obserwowany z powierzchni Ziemi Fobos jest dobrze widoczny dlatego, że bardzo silnie odbija promieniowanie słoneczne.
2.4. W tabeli zestawiono promienie orbit oraz czasu obiegu księżyców Fobos i Deimos wokół Marsa.
Źródło: Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne, Bielsko-Biała 2001, s. 392.
Ustal i uzasadnij, który z tych księżyców porusza się z większą prędkością liniową wokół Marsa.
2.5. Fobos okrąża Marsa w czasie 7 godz. 39 min. Promień Marsa wynosi 3400 km.
Na podstawie powyższych oraz zawartych w tekście informacji oblicz masę Marsa.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności