aplikacja Matura google play app store

język polski - przykładowe zadania na poziomie rozszerzonym - interpretacja porównawcza

Zadanie: 1 2 3 4 5
Temat
Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Sofokles
Antygona

Antygona to bohaterka tragedii Sofoklesa. Skazana na śmierć za pochowanie (wbrew zakazowi króla Teb, Kreona) brata Polinejkesa, uznanego przez władcę za zdrajcę ojczyzny. Poniższy fragment to monolog bohaterki przed śmiercią. Kreon kazał ją zamurować żywcem w grobowcu. Gdy się tak stało, Antygona odebrała sobie życie.

ANTYGONA
Grobie, ty mojej łożnico miłości,
Mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona!
Idę do moich, których tylu gości
W pozgonnych domach boska Persefona.
Za wami idę ja, co w życia wiośnie
Zginęłam, prawie nie zaznawszy świata.
A tuszę, że mnie tam przyjmą radośnie,
Ty, ojcze, matko, i miła dłoń brata:
Bom tu z miłosną służbą wasze ciała
Własną obmyła, namaściła ręką;
Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała,
        Taką mnie darzą podzięką!
Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę,
Lecz potępienie ze strony Kreona,
Bo on me czyny uznał za zuchwałe.
Ręką więc teraz jego uwięziona,
Ani zaznawszy słodyczy wesela,
Ni uczuć matki, ni dziatek pieszczoty,
Schodzę tak sama i bez przyjaciela,
Nieszczęsna, żywa do grobowej groty.
Jakież to bogów złamałam ustawy?
Jakże do bogów podnosić mam modły,
Wołać o pomoc, jeżeli czyn prawy,
Który spełniłam, uznano za podły?
Lecz jeśli z bogów to zrządzenia płynie,
Trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia.
Jeśli ci błądzą, niech sięgnie ich w winie
        Kaźń równa z bogów ramienia!

Źródło: Sofokles, Antygona, tłum. Kazimierz Morawski, Wrocław 1984, s. 43–44.Juliusz Słowacki
Kordian

Kordian to bohater dramatu Juliusza Słowackiego. Został skazany na śmierć za próbę zamachu na cara Mikołaja I, ówczesnego króla Polski koronowanego w 1828 roku. Poniższy fragment to monolog bohatera przed egzekucją. Rozstrzelanie wyznaczono na Placu Saskim w Warszawie. Ze względu na otwarte zakończenie dramatu, nie wiadomo, czy wyrok został wykonany.

KORDIAN
Spłyńcie się teraz w jednej myślne chmurze
Wszystkie sny marzeń latające błędnie!
I bądźcie ze mną! Niebo ty mi zapal
Słońce i księżyc, i gwiazdy, bo konam!
Bo tam przed ludźmi, choćby wbity na pal,
Zamknę cierpienia i bole pokonam;
Lecz tu łez moich duma nie zatrzyma...
O! gdybym wiedział, że tak bez powrotu
Ziemię żegnałem; przed chwilą odlotu
Patrzałbym na świat innymi oczyma,
Dłużej! ciekawiej, a może ze łzami...
Bo tam pomiędzy ogrodu kwiatami
Jest pewnie piękny kwiat... a ja go nie znam!...
[...]
Ludzi znać nie chcę, lecz niech się obeznam
Z ziemią, piastunką ludzi!... O! ty ziemio!
Byłażeś dla mnie piastunką troskliwą?
                    Po chwili ze wzgardą
Niech się rojami podli ludzie plemią,
I niechaj plwają na matkę nieżywą,
Nie będę z nimi! – Niechaj z ludzkich stadeł,
Rodzą się ludziom przeciwne istoty,
I świat nicują na złą stronę cnoty [...].
                    ...Niechaj tłum ów drobny!
Jak mrówki drobny! ludem siebie wyzna!
Nie będę z nimi! – Niech słowo ojczyzna,
Zmaleje dźwiękiem do trzech liter cara;
Niechaj w te słowo wsiąknie miłość, wiara,
I cały język ludu w te litery,
Nie będę z nimi! – Niech szubienic drzewa
W ogrodach miejskich rosną jak szpalery,
Niech się w ogrody takie tłum wylewa,
Śmiechom przyjazny, a łzom nienawistny;
Niech niańki w ogród szubienic bezlistny
Prowadzą dziatki, by tam dla zabawy
Grzebały piasek krwią męczeńską rdzawy...
Nie będę z nimi! – O zmarli Polacy,
Ja idę do was!... Jam jest ów najemny,
Któremu Chrystus nie odmówił płacy,
Chociaż ostatni przyszedł sadzić grono;
A tą zapłatą jest grób cichy, ciemny;
                    Tak wam płacono...

Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian, Wrocław 1986, s. 136–137.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności