aplikacja Matura google play app store

chemia - Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 2.
Reakcja syntezy amoniaku przebiega zgodnie z równaniem:
Zadanie 2.1.
Oblicz, ile metrów sześciennych azotu odmierzonego w warunkach normalnych i ile kilogramów wodoru należy użyć do otrzymania 30,6 kg amoniaku, jeżeli reakcja syntezy amoniaku przebiega z wydajnością równą 30%
Zadanie 2.2.
Początkowe stężenia substratów reakcji były równe
c N2 = 2 mol · dm−3 , c H2 = 6 mol · dm−3 i przebiegała ona w reaktorze o objętości 1 dm3 w stałej temperaturze T.

Oblicz stężenia H2 , N2 i NH3 po osiągnięciu stanu równowagi w temperaturze T, jeżeli ustalił się on po przereagowaniu 30% początkowej ilości wodoru.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności