aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii

przedmiot: historia

Liczba zadań: 27. Liczba pytań: 34. Informator, formuła od 2015. Zadania są z różnych działów.
Podane są odpowiedzi, schemat punktacji oraz ocenione przykłady rozwiązań.
Zadania 25,26,27 zawierają w sumie 3 tematy i 5 przykładowych wypracowań.
Uwaga: niektórych zadań nie będzie na maturze 2022 z powodu niezgodności treści z wymaganiami egzaminacyjnymi. Takimi przykładami są zadania: 1, 4, 23.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Uwaga: zadanie 1, to przykład zadania, którego nie będzie na maturze 2022 ze względu na niezgodność treści z wymaganiami egzaminacyjnymi.
Zadanie 1. (0–2)
Źródło 1. Fragment dzieła Plutarcha Żywoty sławnych mężów

Postępowanie [...] było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka [...]. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze [...]. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek. Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik [...] był nieważny. [...]

Otóż opowiadają, że przy takim pisaniu imion na skorupkach któryś z niepiśmiennych i zupełnie prostych ludzi ze wsi podał wtedy swoją tabliczkę Arystydesowi jako jednemu z przygodnych ludzi i prosił, żeby mu napisał na niej imię Arystydesa. Ten zdziwiony zapytał, czy Arystydes wyrządził mu jakąś krzywdę. Na to tamten odpowiedział: „Żadnej. Ja nawet nie znam tego człowieka. Złości mnie tylko, gdy słyszę, że wszędzie nazywają go sprawiedliwym”. Usłyszawszy to Arystydes podobno nic nie odpowiedział, wpisał imię na skorupkę i wręczył ją temu człowiekowi.

Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1977, str. 19.

Źródło 2. Fragment artykułu współczesnego historyka Marka Węcowskiego

[Procedura ta] pełniła funkcję straszaka na liderów ewentualnych walk frakcyjnych i działała na takie walki łagodząco. Raz do roku, by uniknąć ryzyka wygnania jednego z przywódców, skłócone grupy polityczne musiały zawrzeć kompromis. Wymagało to chociażby minimalnego zaufania zwaśnionych stronnictw [...]. Ateńczycy dobrze zapamiętali skandal z 416 roku p.n.e., gdy dwaj zagrożeni [wygnaniem] możni: w istocie niebezpieczny dla demokracji Alkibiades i spolegliwy arystokrata Nikiasz, porozumieli się i łącząc głosy swych popleczników, posłali na wygnanie raczej niegroźnego demagoga Hyperbolosa. [...] W ten sposób chroniono Ateny przed ostrą walką wewnętrzną, która w innych poleis ocierała się o wojnę domową. [...] Powołując do życia tę procedurę, dalekowzroczny reformator [Klejstenes] znalazł sposób na gwałtowne obniżenie temperatury politycznego sporu w ateńskiej polis.

Źródło: „Mówią wieki” 2008, nr 5, str. 38, 40–41.Oceń znaczenie procedury, o której mowa w tekstach, dla funkcjonowania greckiej polis, uwzględniając zarówno informacje podane przez pisarza starożytnego, jak i wyniki badań współczesnego historyka.
.........................
.........................
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności