dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 16.
Na rysunkach A–D przedstawiono wysokość górowania Słońca w wybranych dniach roku nad horyzontem miejscowości o współrzędnych geograficznych 19°N; 99°W. Wartości kątów zaokrąglono do 1°.


Przyporządkuj do każdego z wymienionych dni roku rysunek przedstawiający wysokość górowania Słońca we wskazanej miejscowości.
Dzień 23 września
Dzień 22 czerwca
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności