dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 18.
Na mapie literami A–E oznaczono położenie pięciu wybranych punktów.
Na podstawie: B. Lenartowicz, Geografia. Ćwiczenia z mapą, Warszawa 2006, s. 95.

Oceń prawdziwość poniższych informacji.
1. W punkcie D, w dniu równonocy, Słońce w momencie górowania jest widoczne po południowej stronie nieba.
2. Wysokość Słońca w momencie górowania 22 czerwca jest mniejsza w punkcie E niż w punkcie C.
3. W dniu 22 grudnia wysokość górowania Słońca w punkcie A jest większa o 20° niż wysokość górowania Słońca w punkcie B.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności