dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 17.
Na mapie literami A–E oznaczono położenie pięciu wybranych punktów.
Na podstawie: B. Lenartowicz, Geografia. Ćwiczenia z mapą, Warszawa 2006, s. 95.

Zaznacz zestawienie (1., 2., 3., lub 4.), w którym uszeregowano punkty zaznaczone na mapie według malejącej wysokości górowania Słońca w dniu 22 grudnia.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności