dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 27.
Na mapie numerami 1.–7. oznaczono wybrane miejsca na Ziemi.
Na podstawie: Atlas geograficzny. Świat, Warszawa 2006, s. 13.

Oceń prawdziwość informacji dotyczących następstw ruchu obrotowego Ziemi.
Punkty znajdujące się w miejscach oznaczonych numerami 3. i 7. poruszają się z taką samą prędkością liniową.
Wiatr, wiejący w kierunku równika z miejsca oznaczonego na mapie numerem 2., ulega odchyleniu w kierunku zachodnim.
Ciało, swobodnie spadające z wysokiej wieży znajdującej się w miejscu oznaczonym na mapie numerem 5., odchyli się od pionu w kierunku zachodnim.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności