dlamaturzysty.info

geografia fizyczna - Ziemia we Wszechświecie

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 6.
Na mapie numerami 1.–4. zaznaczono wybrane miejscowości, w których dokonano pomiaru średniej dobowej temperatury powietrza oraz wysokości górowania Słońca w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku.
Na podstawie: http://d-maps.com/carte.php?num_car=732&lang=en [dostęp: 19.11.2014].

Oceń prawdziwość poniższych informacji.
Pomiarów dokonano w dniu 22 czerwca.
Średnia dobowa temperatura powietrza zmierzona w miejscowości oznaczonej numerem 1. jest najwyższą w roku średnią dobową temperaturą w tej miejscowości.
W miejscowości oznaczonej numerem 4., dzień w którym dokonano pomiarów, jest najdłuższym dniem w roku.
W Sahelu, w dniu wykonywania pomiarów, trwała pora sucha.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności