aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 2. (0–1)
Max Weber o roli pracy
Tym, czego żąda Bóg, nie jest praca jako taka, lecz racjonalna praca w zawodzie. W purytańskiej idei zawodu nacisk spoczywa zawsze na tym metodycznym charakterze ascezy zawodowej, nie zaś – jak u Lutra – na przyjęciu losu, jaki Bóg nieodwołalnie wyznaczył człowiekowi [...]. Bogactwo jest czymś wątpliwym tylko wtedy, kiedy stanowi pokusę do lenistwa i do korzystania z grzesznych rozkoszy życia, dążenie do niego zaś tylko wówczas, gdy zdobywa się je, by prowadzić później beztroskie i wesołe życie. Jednakże jako rezultat wypełniania obowiązku zawodowego jest ono nie tylko moralnie dozwolone, lecz wręcz zalecane [...]. Pragnienie ubóstwa [...] jest równoznaczne z pragnieniem choroby; jest ono godne nagany jako próżniacze i uwłacza chwale Boga.
M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa 2011, s. 119.

Wyjaśnij, na czym polegał – według autora tekstu – związek między etyką purytańską a rozwojem kapitalizmu.

.........................
.........................

Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności