aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 6. (0–1)
Źródło 1. Mapa rozbiorów Rzeczypospolitej

Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 2004, s. 523.


Źródło 2. Straty terytorialne Rzeczypospolitej w XVIII wieku

Zaborca

Terytorium Rzeczypospolitej

Ludność Rzeczypospolitej

w tys. km2

w %

w mln

w %

Rosja

120,0

56,0

1,2

32,0

Prusy

48,0

22,0

1,0

27,0

Austria

47,0

22,0

1,5

41,0

Razem

215,0

100,0

3,7

100,0


Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, pod red. A. Jezierskiego, Warszawa 1994, s. 20.


Rozstrzygnij, którego rozbioru Rzeczypospolitej dotyczą dane w tabeli. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do danych i mapy. 

Rozstrzygnięcie: .......................... 
Uzasadnienie: ..............................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności