aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 7. (0–2)
Na podstawie źródeł oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę – wpisz obok fragmentów biografii odpowiadające im nazwiska.


Fragment biografii

Nazwisko

A.

W czasie konfederacji barskiej był regimentarzem, walczył na Ukrainie, w Małopolsce i na Litwie. Po upadku konfederacji wyemigrował z kraju. W 1777 r. wstąpił do amerykańskiej Armii Kontynentalnej, gdzie dowodził brygadą kawalerii. [...] Sławę przyniosła mu kampania prowadzona w 1779 r., kiedy to pokonał Anglików w bitwie pod Charleston. W słynnej bitwie pod Savannah został ranny i wkrótce potem zmarł.


B.

Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej w Warszawie, którą ukończył w 1769 r. Dalsze szlify wojskowe zdobywał za oceanem, gdzie uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jako inżynier wojskowy odznaczył się przy oblężeniu Saratogi (1777) oraz przy budowie umocnień wokół West Point (1778-1780). [...] W 1815 r. zamieszkał w Solurze w Szwajcarii, gdzie też zmarł.


C.

Ten wybitny francuski polityk w wojnie w Ameryce uczestniczył w latach 1777-1778 oraz 1780-1781. [...] Po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789 r. stanął na czele Gwardii Narodowej; był też deputowanym do Stanów Generalnych. Należał do grona inicjatorów uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. Z powodu eskalacji rewolucji w latach 1792-1800 przebywał na emigracji. Do czynnej działalności politycznej powrócił po 1815 r., kiedy był m.in. posłem do parlamentu.


D.

Polityk amerykański, w 1775 mianowany dowódcą Armii Kontynentalnej, organizował i szkolił oddziały milicji, rekrutował ochotników do regularnego wojska. W 1781 pod Yorktown przyjął kapitulację wojsk brytyjskich, która zdecydowała o wyniku wojny o niepodległość. Po wojnie przewodniczył konwencji konstytucyjnej a w 1789 roku został jednomyślnie wybrany na pierwszego prezydenta USA.Na podstawie: Wielka historia świata. Świat w XVIII wieku, t. 8, red. P. Franaszek, Warszawa 2006, s. 483.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności