aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 5. (0–1)
Źródło 1. Współczesny rysunek satyryczny
Na podstawie: S. Kobyliński, M. Siuchniński, Ilustrowana Kronika Polaków, Warszawa 2005, s. 91.
Źródło 2. Fragment opisu działań wojennych z epoki 

[Rok 1706] Ciężkie opłakane, żadnym piórem dostatecznie nie wyrażone nastąpiły na ojczyznę naszą podczas tej wojny czasy, którą król August [...], wznieciwszy niewinnie potem Rzeczpospolitą w nią uwikłał i tak długo dla utrzymania honoru swego trzymał [...], skąd wiele wojsk moskiewskich do Korony i Litwy naprowadził, którzy nie według umówionego sojuszu 12 tysiącami [...], lecz wielkimi wojskami Koronę i Litwę przechodzili, niezliczone miliony szkód czynili [...] po dworach szlacheckich, jak wieśniaczych chałupach [...].

Nie pofolgował i sam król August, lubo kilka razy asekurował Rzeczpospolitą, jako własnym kosztem miał tę wojnę prowadzić, ale inaczej się stało, gdy coraz nowe sukursy wprowadzając z Saksonii, wielkie na nich prowianty i pieniądze wybierano [...].

Z drugiej strony uciążali Królestwo Polskie Szwedzi nieznośnymi prawie kontrybucjami, a goniąc się z królem Augustem, w poprzek i wzdłuż Polskę przechodzili [...].

M. Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe, Kraków 2001, s. 183–184.

Rozstrzygnij, czy rysunek i tekst odnoszą się do tej samej wojny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł. 
Rozstrzygnięcie: .......................... 
Uzasadnienie: ..............................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności