aplikacja Matura google play app store

przykładowe zadania z historii - Nowożytność (XVI-XVIII)

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zadanie 3. (0–2)
Fotografie budynków
http://www.polskiekrajobrazy.pl
https://pl.wikipedia.org
Zadanie 3.1.
Rozstrzygnij czy budynki ukazane na fotografiach A i B reprezentują ten sam styl architektoniczny. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu fotografii.

Rozstrzygnięcie: .......................... 
Uzasadnienie: ..............................
Zadanie 3.2.
Podaj nazwę typu budynku przedstawionego na fotografiach A i B, i określ jego funkcję.

Nazwa: ................................................... 
Funkcja:..................................................
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności