zadania z fizyki, matura p. rozszerzony - wskazówki, odpowiedzi

fizyka - Mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej

dział: fizyka - poziom rozszerzony


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Tor kolejki dziecięcej przedstawiono na rysunku poniżej. Fragment między punktami 1 i 3 jest łukiem okręgu o promieniu 1 m i długości 3,14 m. Prostoliniowe odcinki mają taką długość jak łuk. Lokomotywa rusza z punktu 1 (patrz rysunek), z przyspieszeniem stycznym m do toru o wartości 1m/s2.
1.1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Po upływie czasu 1s lokomotywa znajdzie się w punkcie oznaczonym cyfrą
1.2. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
2. Na wykresie przedstawiono zależność wartości prędkości poruszającego się po linii prostej samochodu w funkcji czasu.
2.1. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na podstawie wykresu można stwierdzić, że samochód poruszał się ruchem:
2.2. Oszacuj z nadmiarem wartość drogi pokonanej przez samochód w czasie drugiej sekundy jego ruchu.

2.3. Na rysunku przedstawiono poruszający się samochód oraz wektor jego prędkości chwilowej.
Zaznacz na tym samym rysunku wektory chwilowego przyspieszenia i wypadkowej siły działającej na to ciało.

źródło: CKE

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności