aplikacja Matura google play app store

zadania z historii - Średniowiecze

przedmiot: historia

43 zadania.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Zadanie 1.
Źródło 1. Plany budowli
Plan kościoła św. Witalisa w Rawennie ufundowanego przez Justyniana Wielkiego, ok. 527 r
Plan kaplicy pałacowej w Akwizgranie ufundowanej przez Karola Wielkiego, ok. 800 r.

Źródła: https://bucks.instructure.com/courses/200544/files/2585954?module_item_id=1474388 [dostęp: 20.12.2014]; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Ahenska_kapela_rekonstrukcija_osnove.jpg [dostęp: 10.01.2015].

Źródło 2. Moneta Karola Wielkiego wybita po 800 r.


Napis na otoku: Karol Imperator August.

Źródło: http://www.nieznanahistoria.pl/w–panstwie–karola–wielkiego/moneta–karola–wielkiego/ [dostęp: 20.12.2014].

Na podstawie analizy obu źródeł podaj wzorce kulturowe, do których nawiązywał Karol Wielki, propagując ideę cesarstwa. Odpowiedź uzasadnij.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności