aplikacja Matura google play app store

zadania z WOS - Polityka

przedmiot: WOS

51 zadań.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1.
Źródło 1. Plakat propagandowy z 1919 roku
1 мая – 1 maja
Рабочим нечего терять, кроме своих цепей, a приобретут они целый мир. – Robotnicy nie mają nic do stracenia prócz swych kajdan, a do zdobycia cały świat.
Napis na sztandarze: Пролетарии всех стран, соединяйтесь – proletariusze wszystkich krajów łączcie się.

Źródło: http://gallerix.ru/pic/_UNK/1973977528/2067137531.jpeg [dostęp: 22.02.2015].

Źródło 2. Założenia jednej z ideologii

– przypisywanie przywódcy państwa cech charyzmatycznych,
– gloryfikacja wojny jako podstawowego środka urzeczywistniania celów państwowych oraz kształtowania charakteru narodowego,
– dążenie do podporządkowanie społeczeństwa wertykalnemu systemowi władzy, – budowa zrębów „nowej” cywilizacji, odpowiadającej kulturze „wyższego człowieka, zwanego „nadczłowiekiem”.

Na podstawie: A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 404–409.

Rozstrzygnij, czy plakat propaguje ideologię, której podstawowe założenia przedstawiono w tekście. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do zamieszczonych materiałów źródłowych.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności