aplikacja Matura google play app store

zadania z historii - Starożytność

przedmiot: historia

27 zadań.
Podane są wskazówki i odpowiedzi.

Zadania dostępne także w aplikacji Matura - testy i zadania, gdzie mogliśmy wprowadzić dodatkowe funkcje, np: dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu nauki czy notatnik.
google_play_h56.png app_store_h56.png
Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Zadanie 1.
Źródło 1. Horacy, Listy [fragment]

Podbita Grecja dzikich zwycięzców podbiła
I wieśniaczemu Lacjum przyniosła nauki:
Tak zniknął saturnijski wiersz1 pozbawion sztuki,
A polor2 starł prostactwo; długi czas atoli
Były i dzisiaj są wsi ślady... Boć powoli
Rzymianin, z Punijczykiem ukończywszy wojny,
Zwrócił umysł na greckie pisma i spokojny
Jął myśleć, na co zdadzą się Sofokla3 dzieła,
Tespisa4 i Ajschyla5 – i chętka go wzięła
Spróbować, czy je godnie przełoży...

1 saturnijski wiersz – rodzima forma wiersza, używana w najstarszych poematach łacińskich.
2 polor – dobre maniery.
3 Sofokles – dramatopisarz grecki żyjący w V w. p.n.e.
4 Tespis – twórca greckiej tragedii, żyjący w VI w. p.n.e.
5 Ajschylos – dramatopisarz grecki żyjący na przełomie VI/V w. p.n.e.

Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, t. 9, Kraków 1923, s. 31.


Źródło 2. Fotografia. Rzymska kopia greckiej rzeźby przedstawiającej HeraklesaNa podstawie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Herakles_Farnese_MAN_Napoli_Inv 6001_n01.jpg/240px-Herakles_Farnese_MAN_Napoli_Inv6001_n01.jpg [dostęp: 11.11.2014].

Wyjaśnij, na czym polegało zjawisko, które dokumentują źródła 1. i 2.
Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności