dlamaturzysty.info

język polski - przykładowe zadania na poziomie podstawowym

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 14.
Zadania do tekstu:

Anita Piotrowska
Zbliżyć się do legendy

Nazwisko poety zobaczone w rozpisce repertuaru kin budzi skojarzenia jednoznaczne: ani chybi kolejna sfilmowana biografia. Zrobienie filmu o samej poezji to wyższa szkoła jazdy, choć przecież znaleźli się śmiałkowie, którym udało się przełożyć materię poetycką na równie sugestywne obrazy. Przywołajmy tu chociażby [...] Pożegnanie z Marią Filipa Zylbera i Wojaczka Lecha Majewskiego.

Filmu Baczyński Kordiana Piwowarskiego nie ma sensu porównywać ze wspomnianymi tytułami, bo należy on do zupełnie innej kategorii wagowej. Przede wszystkim nie mamy do czynienia z filmem fabularnym, ale fabularyzowanym dokumentem, formatem bardziej telewizyjnym niż przeznaczonym do kin. Projektuje też zupełnie innego widza: doskonale sprawdzi się jako pomoc naukowa na lekcjach języka polskiego.

Piszę „pomoc naukowa” bez zgryźliwości. Zaliczając Baczyńskiego do kategorii użytkowej, należy docenić wysiłek twórców, którzy zrobili wiele, by ożywić literacki i patriotyczny pomnik, a tym samym przybliżyć poetę jego dzisiejszym równolatkom. [...] W filmie wczoraj i dziś spotykają się ze sobą również poprzez koncepcję narracyjną. Ilustrowaną archiwaliami opowieść zza kadru prowadzą ostatni żyjący uczestnicy powstania warszawskiego, Witold Sławski i Jadwiga Klichowska, a całość wzbogacają inscenizowane przebitki z czasów wojny: Baczyński wyciągający w swoim mieszkaniu broń spod podłogi i konwersujący w gronie literackich tuzów (Wyka, Iwaszkiewicz, Andrzejewski, Gajcy), Baczyński w scenach z ukochaną Basią i w momentach najbardziej dramatycznych, kiedy widzimy, jak jasnowłosy poeta o wątłym zdrowiu przemienia się w żołnierza, choć nigdy przecież do końca się nim nie stanie.

Trafioną decyzją okazało się obsadzenie w roli tytułowej Mateusza Kościukiewicza, aktora bardzo współczesnego [...]. Choć tym razem do zagrania ma niewiele, Kościukiewicz swoją fizycznością i wewnętrznym skupieniem znakomicie ucieleśnia literacką legendę. To on staje się łącznikiem między Kolumbami a młodymi ludźmi, którzy w 90. rocznicę urodzin poety spotykają się na poświęconym mu wieczorze slamu, by prowadzić ze sobą pojedynek na wiersze. W taki właśnie sposób Piwowarski wprowadza do filmu poezję Baczyńskiego.

W czarno-białych ujęciach z warszawskiego klubu „Sen Pszczoły” jedni recytują, inni śpiewają, jedni lepiej, inni gorzej – te amatorskie interpretacje mają jednak przewagę nad zawodowym wykonaniem: są po prostu autentyczne (również sam Kościukiewicz czyta wiersze w taki sposób, jakby chciał osiągnąć efekt „bez aktorskiego szlifu”). [...]

Widz, który z racji wieku czy literackiego obycia nie należy do bezpośredniego targetu Baczyńskiego, może podczas projekcji mieć do twórcy pretensje, że mimo wszystkich uatrakcyjnień i uwspółcześnień potraktował biografię i dzieło poety jak uczniowski bryk. Weźmy choćby scenę wesela, podczas której zza kadru pada zdanie: Baczyński miał olbrzymie poczucie humoru. I na tej konstatacji film w zasadzie poprzestaje, nie próbując ani poetyckim wersem, ani obrazem, ani stosowną anegdotą tę rewelację ciekawie uzasadnić.

Wiele podobnych stwierdzeń zatrzymuje się w filmie na poziomie deklaracji, pozostawiając niedosyt u tych, którzy chcieliby wyjść z podręcznikowej konwencji, zanurzyć się głębiej w wyobraźni poetyckiej twórcy Ars poetica i poczuć na własnej skórze moc wiersza.


Źródło: Anita Piotrowska, Zbliżyć się do legendy, [w:] „Tygodnik Powszechny”, nr 12, 24 marca 2013 r.
Zadanie 14.1.
Na początku tekstu autorka przywołuje tytuły filmów, aby
Zadanie 14.2.
Do kogo, zdaniem autorki, jest adresowany film Kordiana Piwowarskiego Baczyński?
Zadanie 14.3.
Wymień dwa elementy filmu Baczyński świadczące o tym, że ma cechy dokumentu.
Zadanie 14.4.
Jakie zalety i wady filmu Baczyński wskazuje autorka recenzji. Wymień po jednej z nich.
Zadanie 14.5.
Wypisz z 1. akapitu frazeologizm. Przekształć zdanie, w którym on występuje, w taki sposób, aby pozbawić wypowiedź potocznego charakteru.

frazeologizm – ........................
zdanie – ...................
Zadanie 14.6.
Dokończ zdanie.
Zbliżyć się do legendy Anity Piotrowskiej to przykład tekstu
ponieważ
Zadanie 14.7.
Na podstawie tekstu uzupełnij schemat aktu komunikacji językowej.
Zadanie 14.8.
Wybierz prawda, jeśli zdanie o funkcji partykuły w tekście jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.
Partykuła to w 4. akapicie sygnalizuje, że następujący po niej wyraz wprowadza najważniejszą informację w zdaniu.
Partykuła choćby w przedostatnim akapicie komunikuje, że podany w zdaniu przykład jest jednym z możliwych.
Partykuła też w 2. akapicie informuje, że nadawca wyraża w zdaniu negatywny stosunek do przedmiotu swojej wypowiedzi.
Zadanie 14.9.
Wyjaśnij, na czym polega logiczny związek między akapitami 4. i 5.
Zadanie 14.10.
Napisz streszczenie tekstu liczące 40–60 słów.
Poprzednia strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności