dlamaturzysty.info

język polski - przykładowe zadania na poziomie podstawowym

Zadanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadanie 9.
Zadania do tekstu:

Tekst przemówienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wygłoszonego w 25. rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 [fragmenty]

Wasze Królewskie Mości, Panie i Panowie Prezydenci,
Pani Marszałek, Panie Marszałku,
Panowie Premierzy,
Panie i Panowie Ministrowie,
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Wielce Dostojni Goście,
Drodzy Rodacy!

Stoimy przed Zamkiem Królewskim w Warszawie – symbolem polskiej państwowości. Symbolem także trudnej historii naszego kraju. 1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Zamek spłonął zbombardowany przez Luftwaffe 17 września, a więc w dniu, gdy w następstwie paktu Hitler-Stalin na broniącą się Polskę uderzyła również Armia Czerwona. Polska utraciła niepodległość. Polacy brali udział w wojnie od jej pierwszego do ostatniego dnia. Bili się nieomal na wszystkich frontach. A jednak nie było nam dane cieszyć się wolnością po alianckim zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą. Tej szansy pozbawiły nas ustalenia w Jałcie. Zwycięskie mocarstwa dokonały tam podziału Europy na strefy wpływów. [...] Ale nasze marzenia i nasze dążenia do wolności przetrwały. [...]
Wielce Szanowni, Dostojni Goście,
Szanowni Rodacy!

25-lecie odzyskania wolności to najlepsza okazja, by podziękować całemu narodowi. Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za to, że przetrwaliśmy zły czas, że skutecznie wybiliśmy się na niepodległość. Dziękuję za odwagę i rozwagę. Za akceptację dla trudnych i częstych, ale koniecznych reform.

25-lecie wolności to piękna okazja do tego, by cieszyć się nią wspólnie. By wspólnie doceniać, że przypadł nam w udziale dobry los. Wyjątkowo dobry los i dobry czas – los na miarę ponadtysiącletnich dziejów państwa polskiego. [...]

Dziękuję wszystkim przywódcom i wszystkim uczestnikom walki o wolność. [...]

Dziękuję też z całego serca naszym przyjaciołom, narodom, z którymi razem wyrwaliśmy się z kręgu pojałtańskich uzależnień i ograniczeń. [...] Dziękuję tym, którzy w wolnym świecie wierzyli w nas i którzy wspierali nasze dążenia do stałego zakotwiczenia Polski w świecie Zachodu poprzez członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej.

Dziękuję wszystkim ludziom wolnym, którzy dzisiaj okazują zrozumienie dla innych walczących o wolność i suwerenność. Dziękuję za wspieranie tych, którzy pragną iść tą samą co my drogą, ku Zachodowi, ku wolności.

„Nie ma wolności bez solidarności!” – wołaliśmy w czasach najtrudniejszych, także tu na tym placu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. „Nie ma wolności bez solidarności”.

Dzisiaj w wolnej Polsce, w 2014 roku, powtarzam tę znaną prawdę. Nie ma wolności bez solidarności! Bo nie ma wolności bez solidarności wolnego świata, nie ma wolności bez solidarności z tymi, którzy o swoją wolność walczą, którzy o swojej wolności marzą, także z tymi, którzy swojej wolności bronią. [...]

Dziękuję więc za przybycie dzisiaj do Warszawy tak licznych przywódców Wolnego Świata. Państwa obecność to dla Polaków źródło dumy i radości. Państwa obecność tutaj, przed Zamkiem odbudowanym z gruzów na nowo, to także potwierdzenie wiary, że obrona wolności nadal porusza nasze serca i umysły. To potwierdzenie przekonania, że obrona wolności jest nadal źródłem naszej solidarności i naszej siły!

Źródło: Przemówienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/801396,pelny-tekst-przemowienia-bronislawa-komorowskiego- wygloszonego-w-25-rocznice-wyborow-z-4-czerwca-1989.html, [dostęp w dniu: 17.01.2015 r.].
Zadanie 9.1.
Na podstawie całego tekstu określ dwa zabiegi językowe, które są wyrazem przestrzegania etykiety językowej przez mówcę. Nazwij je i każdy zilustruj przykładem z tekstu.
Zabieg językowy służący zachowaniu etykiety
Przykład z tekstu

Zadanie 9.2.
Wyjaśnij, czemu służy użycie różnych znaków interpunkcyjnych w związku z obecnym w tekście sformułowaniem „Nie ma wolności bez solidarności”.

1. Użycie wykrzyknika –
2. Użycie cudzysłowu –
Zadanie 9.3.
Podaj dwa sposoby, za pomocą których Prezydent w swoim przemówieniu nawiązuje kontakt ze słuchaczami.
Zadanie 9.4.
Prezydent w przemówieniu odwołuje się do przeszłości i teraźniejszości. Podaj przykład wydarzenia z przeszłości oraz przykład wydarzenia teraźniejszego i zilustruj każdy z nich właściwą formą językową czasownika.

Przeszłość
Nazwa wydarzenia: .........................
Przykład formy czasownika: .........................

Teraźniejszość
Nazwa wydarzenia: .........................
Przykład formy czasownika: .........................
Zadanie 9.5.
Rozstrzygnij słuszność zdań dotyczących przemówienia Prezydenta.
Przemówienie zawiera sformułowania wyrażające bezpośrednie opinie o wydarzeniach związanych z rocznicą wyborów 4 czerwca 1989 roku.
Zwracając się do zebranych, Prezydent używa sformułowań charakterystycznych dla stylu retorycznego.
Styl przemówienia charakteryzuje użycie dużej liczby zwrotów kolokwialnych.
Zadanie 9.6.
Znajdź w tekście i wpisz poniżej wyraz pochodny dla przymiotnika jałtański.
Zadanie 9.7.
Wypowiedzenie Wyjątkowo dobry los i dobry czas – los na miarę ponadtysiącletnich dziejów państwa polskiego jest
Zadanie 9.8.
Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku Prezydent użył wielu zabiegów stylistycznych. Nazwij dwa z nich i wypisz ich przykłady.
Zadanie 9.9.
Przekształć zdanie złożone Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom za to, że przetrwaliśmy zły czas, że skutecznie wybiliśmy się na niepodległość na zdanie pojedyncze w taki sposób, aby zachować wszystkie zawarte w nim informacje.
Poprzednia strona Następna strona

źródło: CKE
Polityka Prywatności